Wat zijn de voordelen van een warmtenet? Ontdek het op 18/05!

13 May 2019

Op zaterdag 18 mei 2019 organiseert projectontwikkelaar “Odebrecht” samen met vastgoedmakelaar “Immo Delbecque” een infomoment over de aansluiting van het nieuwbouwproject Sandweghe op het warmtenet van het IVBO (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland).

 

“Geen woorden, maar daden”

Ondanks dat men er naar streeft om in Vlaanderen tegen 2050 volledig over te schakelen naar hernieuwbare energie zijn er nog maar weinig nieuwbouwprojecten waar men hier reeds volop aandacht aan besteedt. Iedereen spreekt erover, maar slechts weinigen doen iets. In het project Sandweghe te Brugge doet men dit echter wél!  Naast de aanwezigheid van groendaken, zonnepanelen en heel wat aandacht voor isolatietechnieken zal er in dit project ook gebruik gemaakt worden van het warmtenet van het IVBO. Via dit warmtenet wordt warmte van de verbrandingsoven omgezet in een warmtebron die kan gebruikt worden voor verwarming en sanitair water. Dit resulteert in een CO2-neutrale energievoorziening, dewelke bovendien resulteren in lagere verwarmingskosten!

 

“Bijna Energie Neutraal”

Mede daardoor zullen de appartementen “Bijna Energie Neutraal” (BEN) zijn, wat fiscale voordelen geeft aan de eigenaars. Dit resulteert in zeer veel interesse in dit project, met reeds heel wat verkopen tot gevolg.

 

“Succes en belang van het warmtenet”

Deze nieuwe aansluiting bewijst het succes en het belang van dit Brugse warmtenet (dewelke overigens reeds sinds 1982 bestaat), en daarom zal Schepen van Klimaat, Energie en Milieubeleid – Minou Esquenet, die tevens Voorzitter is van het IVBO – op dat moment meer uitleg geven over de werking van het IVBO en haar warmtenet, en zullen de vele voordelen van dit warmtenet uitgelicht worden.

Daarnaast worden ook de andere troeven van het project verder in de kijker gezet, en kunnen geïnteresseerden ook meer informatie verkrijgen over de appartementen die hier weldra gebouwd zullen worden.

 

Iedereen is van harte welkom op dit publieke evenement, dewelke plaatsvindt tussen 10u en 14u in de toonzaal van Garage Deboo langsheen de Oostendse Steenweg 157 te 8000 Brugge. Het persmoment met oa. de uiteenzetting van Schepen Minou Esquenet wordt omstreeks 11u45 gegeven.

 

Meer info over dit evenement of over het project zelf via www.sandweghe.be !