Kom hier meer te weten over meeneembaarheid!

07 March 2017

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt  in aanmerking komen voor meeneembaarheid van de registratierechten wanneer u uw woning verkoopt  (hoofdverblijfplaats) omdat u een nieuwe woning (eveneens als hoofdverblijfplaats) hebt gekocht of wenst te kopen. Dit betekent dat u de registratierechten die u in het verleden betaald hebt voor de aankoop van de “oude” woning kunt recupereren. Dit kan tot een maximumbedrag van € 12.500, wat een financieel voordeel betekent bij de aankoop van de nieuwe woning.

Moment van teruggave

Het moment van de teruggave is afhankelijk van de chronologie van verkoop/aankoop:

  • Eerst nieuwe woning kopen, daarna oude woning verkopen => “Meeneembaarheid door teruggave”:
    In dit scenario betaalt u de totale verschuldigde registratierechten bij de aankoop van de nieuwe woning. Zo krijgt u bij de verkoop van de oude woning de vroeger betaalde registratierechten terugbetaald (tot maximum € 12.500).
  • Eerst oude woning verkopen, dan nieuwe woning kopen = “Meeneembaarheid door verrekening”:
    In dit scenario worden de eerder betaalde registratierechten (tot maximum € 12.500) in mindering gebracht van de te betalen registratierechten bij de aankoop van de nieuwe woning.

Opgelet

Om in aanmerking te komen voor deze meeneembaarheid mag er maximum een periode van 2 jaar verlopen tussen beide transacties. Indien u bouwgrond aankoopt, dan bedraagt de periode voor de verkoop van de oude woning echter wel 5 jaar.

Meer informatie over dit onderwerp? Contacteer ons.