Het huurgarantiefonds: werkwijze, kosten en voordelen

10 May 2019

Het Huurgarantiefonds beschermt private verhuurders tegen verlies van huurinkomsten, wanneer huurders nalaten om hun huur te betalen. Aansluiten bij dit huurgarantiefonds als eigenaar kan u grote zorgen besparen bij eventuele huurachterstal. Maar hoe werkt dit nu precies? Immo Delbecque helpt u graag verder.

1. Wat zijn de voorwaarden?

– U hebt een geregistreerde huurovereenkomst voor woninghuur.
Indien de verhuring via Immo Delbecque is verlopen is dit in elk geval geen probleem, de service van het registreren is namelijk inbegrepen in onze verhuuropdracht. Zo bent u zeker dat uw dossier volledig is.
-Het moet een nieuw huurcontract zijn: na de datum van ondertekening van het huurcontract hebt u twee maanden tijd om de aansluiting aan te vragen.
– Per huurcontract betaalt u eenmalig een aansluitingsvergoeding van 82 euro

 

2. Hoe aansluiten?

Vul het digitaal aanvraagformulier in, en stuur het ondertekend terug naar de aangeduide instantie.

 

3. Wat te doen bij huurachterstal van uw huurder?

Als u drie maanden huurachterstand hebt vastgesteld, hebt u 20 dagen tijd om een vordering in te leiden bij het vredegerecht. Daarna meldt u, binnen 10 dagen, aan het Huurgarantiefonds dat u de vordering hebt ingeleid. Na ontvangst van het vonnis van de vrederechter hebt u 10 dagen tijd om dit vonnis, samen met de kennisgeving, naar de aangewezen gerechtsdeurwaarder te sturen.

Een gedetailleerd stappenplan hiervoor kan u hier terugvinden.

 

4. Welke kosten kan u recupereren bij het huurgarantiefonds?

Het huurgarantiefonds komt tegemoet bij huurachterstand als:

  • de huurder een huurachterstand van drie maanden heeft EN
  • de vrederechter hem uitstel van betaling verleent en een afbetalingsplan oplegt EN
  • het opgelegde afbetalingsplan niet wordt nageleefd door de huurder

Het Huurgarantiefonds komt tussen voor een maximumbedrag van drie maanden huur, met een plafond van € 2.946, en dit telkens de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft.

 

Verdere vragen hierover? Contacteer ons team, of raadpleeg de cel huurgarantiefonds.