Verplichte 5-jaarlijkse verwarmingsaudit voor uw CV ketel

23 November 2016

Elke eigenaar van een centraal stooktoestel (centrale verwarming) dat ouder is dan 5 jaar en een vermogen heeft van 20 kilowatt (kW) of meer is verplicht om 5-jaarlijks een verwarmingsaudit te laten uitvoeren. Een verwarmingsaudit is een grondig onderzoek van uw verwarmingsinstallatie, waarbij gekeken wordt naar het rendement ervan. Ook wordt onderzocht of de grootte van de ketel past bij de verwarmingsbehoeften van het gebouw.

De audit is verplicht voor centrale stooktoestellen die gebruikt worden voor de verwarming van woningen, kantoren, niet-woongebouwen, … Als u huurder bent, dan moet de verhuurder ervoor zorgen dat de audit uitgevoerd wordt.
De verwarmingsaudit is echter niet verplicht voor afzonderlijke verwarmingstoestellen (toestellen die niet zijn aangesloten op een centraal stooktoestel): kachels, gashaarden, open haarden, doorstroomketels, badgeisers, elektrische toestellen, collectoren, …

Hoe gaat dit in zijn werk?

Na de verwarmingsaudit krijgt de eigenaar/verhuurder een auditrapport van de technicus. Op het rapport moeten altijd de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de erkende technicus die de audit heeft uitgevoerd. De eigenaar houdt het verwarmingsauditrapport bij zolang het toestel in gebruik is en er geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd. In het rapport staan adviezen over het rendement van de installatie en de mogelijkheden om de prestaties van uw installatie te verbeteren. U komt ook te weten hoeveel u kunt besparen als u uw oude ketel laat vervangen door een modern, zuinig centraal stooktoestel of door andere aanpassingen.

Aan de adviezen zijn geen verplichtingen verbonden. Op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie kunt u zien hoe u energiezuinige stooktoestellen kunt herkennen.
Centrale stooktoestellen met een vermogen dat kleiner is dan 20 kilowatt (kW) vallen niet onder deze wettelijke regeling. U kunt het vermogen aflezen op het kenplaatje op uw ketel.

Andere verplichtingen voor centraleverwarmingsinstallaties
Zowel het vegen van de schoorsteen, het reinigen van de ketel/brander met attest als het afstellen van brander met attest dienen voor toestellen met stookolie jaarlijks te gebeuren, en voor gastoestellen tweejaarlijks.
Eigenaars-verhuurders waarvoor wij het beheer doen hoeven hiervoor verder niks te doen. Wij zorgen ervoor dat uw eigendom in orde is met alle wettelijke verplichtingen, en contacteren uzelf en/of uw huurder indien nodig.
Meer info hieromtrent vindt u via deze link.