Verkooprechten, hoe zit dat in elkaar?

31 August 2020

Wat zijn verkooprechten?

Verkooprechten maken deel uit van de vier types registratierechten (schenkbelasting, recht op hypotheekvestiging, verdeelrecht en verkooprecht). Het is een Vlaamse belasting en ze wordt evenredig gehoffen, dit wil zeggen procentueel berekend op de heffingsgrondslag. Hieronder zullen wij voor u de meest voorkomende verkooprechten bespreken, onderaan vindt u een opsomming van de extra mogelijke verminderingen die wij met plezier persoonlijk verder met u bespreken.

Ter compensatie voor de afschaffing van de woonbonus werden de gunsttarieven in de verkooprechten voor de aankoop van de enige gezinswoning (7% => 6%) en voor de aankoop van een enige gezinswoning die energetisch gerenoveerd zal worden (6% => 5 %) op 1 januari 2020 verlaagd met 1%.

 

De tarieven:

Basistarief 10%

Het basistarief voor het Vlaams verkooprecht bedraagt 10%. Behalve wanneer men aanspraak kan maken op één van de gunstregimes zal men dus steeds 1/10de van de belastbare basis (verkoopprijs + lasten of verkoopwaarde) dienen te betalen. Sinds 1 juni 2018 zijn ook bouwgronden standaard onderhevig aan het basistarief. Voor de aankoop van een bouwgrond wordt dus steeds 10% betaald, behalve wanneer die aankoop niet onder het stelsel van registratiebelastingen maar onder BTW gebeurt. Dit tarief is (quasi) altijd van toepassing bij de aankoop van een garage, een tweede verblijf, een handelspand.

 

6% voor de aankoop van de gezinswoning

Het 6%-tarief (oorspronkelijk 7%-tarief) is geïntroduceerd ter vervanging van het oude klein beschrijf, dat integraal is afgeschaft. Daardoor is ook het kadastraal inkomen volledig komen te vervallen als criterium binnen het stelsel van het Vlaams verkooprecht. De grens van €745 niet-geïndexeerd KI is dus niet meer van tel.
Om als koper te kunnen genieten van 6% verkooprecht, moet hij voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De koper mag niet voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond;
 • De koper moet er zich toe verbinden om binnen twee jaar na de datum van de authentieke aankoopakte zijn inschrijving te nemen in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning;
 • Er moeten bepaalde vermeldingen opgenomen worden in de te registreren akte of het te registreren geschrift, waaruit blijkt dat de koper beroep wenst te doen op het 6%-tarief en de rechtenvermindering;
 • Het moet gaan om een zuivere aankoop;
 • De koper moet alleen of samen met de andere kopers de geheelheid van de gezinswoning in volle eigendom verwerven;
 • Alleen aankopen door natuurlijke personen komen in aanmerking;
 • Het 6%-tarief kan enkel worden ingeroepen voor woningen;
 • De aangekochte woning moet in het Vlaamse gewest liggen.

Indien de koper niet aan deze voorwaarden voldoet, zal hij 10% verkooprecht betalen.

 

5% voor ingrijpende energetische renovatie

Hier zijn de reguliere voorwaarden conform het 6% tarief van tel, daarbovenop krijgt u een extra verlaging van 1%, voor een ingrijpende energetische renovatie (contacteer ons gerust voor de voorwaarden).

 

 Verder zijn nog de volgende verkooprechten mogelijk:

 • 1 % voor het aankopen van een beschermd monument;
 • 7 % voor aankoop van een pand die verhuurd zal worden aan een sociaal verhuurkantoor;
 • 1,5% bij aankoop van een sociale woning;
 • 4 % voor beroepsverkopers.

 

Zoals u kan zien zijn de verkooprechten geen eenvoudige materie, daarom staan wij u graag bij in de aankoop van uw woning. Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

📞 050 45 03 45

📧 info@immodelbecque.be

 

Bron: E-learning BIV “verkooprechten in Vlaanderen”