Sandra

23 November 2016

Met 20 jaar ervaring bij Immo Delbecque heeft Sandra een zeer belangrijke expertise opgebouwd op vlak van wetgeving, contractuele bepalingen, … Daarnaast volgt zij op een uitmuntende wijze al uw beheerseigendommen op.