TOP-mobiscore voor Residentie San Siro

20 June 2019

Hoe gemakkelijk raak je met de fiets of te voet van je huis of nieuwe thuis naar de dichtstbijzijnde scholen, winkels, openbaar vervoerhaltes en andere voorzieningen? Je berekent het met de Mobiscore. Die helpt je in je zoektocht naar een nieuwe, duurzaam gelegen woning of appartement. Hoe hoger de Mobiscore op de schaal van 0 tot 10, hoe lager de mobiliteits- en milieu-impact van je woonplaats. Residentie San Siro scoort alvast zeer goede punten op deze schaal.

 

Waarom berekenen?

Met de Mobiscore kun je bewust kiezen voor een nieuwe woonplaats waar je zelden of nooit een auto nodig hebt. Zo draag je bij aan minder files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en geurhinder. Je kunt je mobiliteitsimpact verkleinen door je woonplaats strategisch te kiezen – vlak bij voorzieningen en goed bereikbaar te voet en met de fiets.

 

Hoe werkt het?

De Mobiscore berekent de afstand van elk adres in Vlaanderen naar verschillende soorten voorzieningen: winkels en horeca, kinderopvang en scholen, dokters en ziekenhuizen, sport- en cultuurinfrastructuur en openbaar vervoer. De score houdt rekening met het verwachte aantal verplaatsingen voor specifieke voorzieningen en het vervoermiddel dat een gemiddelde Vlaming zou gebruiken voor deze verplaatsingen. Daarnaast houdt de score rekening met de milieukosten (luchtvervuiling, files, geluidshinder, …) van dat vervoermiddel.

Meer info over deze Mobiscore kan je hier terugvinden.

 

Residentie San Siro

Zoals te verwachten behaalt Residentie San Siro een top-Mobiscore. Dit heeft te maken met de directe nabijheid van scholen, winkels, station, Expresweg, centrum Brugge, … Meer info over Residentie San Siro en zijn belangrijke troeven? Klik dan zeker hier.