Nieuwe dakisolatienorm vanaf 2020

19 June 2019

Op 24 mei keurde de Vlaamse regering een hervorming van de woningkwaliteitsnormen definitief goed. Het grootste deel van de wijzigingen zal op 1 januari 2021 in werking treden. Wat de dakisolatienorm betreft, verandert echter één en ander al op het einde van dit jaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt het EPC-kengetal een belangrijk element. Als het voldoende laag is, zullen er geen strafpunten toegekend worden, ook al ontbreekt de dakisolatie.

 

Wat wijzigt er op 1 januari 2020?

De toekenning van 15 strafpunten bij inbreuken voor daken van 16m² of groter blijft gelden. Niet-voldoen aan de dakisolatienorm zal dus vanaf 1 januari 2020 nog altijd resulteren in een ongeschiktheid.

Wat wel wijzigt, is dat de woningcontroleur het gebrek ‘dakisolatie’ pas zal kunnen aankruisen wanneer er geen EPC is of wanneer het aanwezige EPC een kengetal vermeldt van minimaal

  • 600 kWh/m² voor open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor halfopen bebouwing
  • 500 kWh/m² voor gesloten bebouwing
  • 400 kWh/m² voor een appartement

De dakisolatienorm wordt zo een tweetrapsraket. Eerst zal de woningcontroleur kijken of er een EPC is en zo ja, hoe het kengetal spoort met deze begrenzingen. Als bij een appartement het EPC-kengetal bijvoorbeeld 389 kWh/m² bedraagt, zullen er geen strafpunten worden toegekend.

Pas als er geen EPC is of als het kengetal hoger ligt, gaat de woningcontroleur de dakisolatienorm beoordelen. Hij volgt daarbij de eerder beschreven werkwijze: controle van de R-waarde die op het EPC staat en vervolgens al dan niet visuele vaststelling.
Zo evolueert de dakisolatienorm naar een algemene energieprestatienorm, bestaande uit een EPC-kengetal als algemene indicator van de energieprestatie en een maatregelenpakket.

Concreet betekent dit dat de (mede-)eigenaar/verhuurder meer flexibiliteit krijgt. Ook in de situatie waarbij er in een appartementsgebouw geen dakisolatie aanwezig is en de algemene vergadering niet overgaat tot het plaatsen van dakisolatie, is het perfect mogelijk om alsnog aan de norm te voldoen, met name als het EPC een voldoende laag kengetal vermeldt.

 

Wat wijzigt er op 1 januari 2021?

Vanaf 1 januari 2021 zijn dan de nieuwe technische verslagen van kracht. Die overstap zal resulteren in een aantal bijkomende wijzigingen. Wat verdwijnt, is de uniformiteit over het gebouw. Voorheen waren alle appartementen ofwel in orde (indien er dakisolatie was), ofwel in gebreke. Met de hervorming is perfect mogelijk (en zelfs zeer plausibel) dat er eigenaars zijn die zich geen zorgen (meer) moeten maken, terwijl dat niet geldt voor anderen. Bovendien heeft de locatie in het gebouw een verband met de EPC-score: appartementen onder het dak hebben immers een extra warmteverliesoppervlakte. Daarnaast wordt de bewijslast omgekeerd. De bewijslast zal voortaan bij de eigenaar liggen. Wanneer de woningcontroleur geen visuele vaststellingen kan doen, moet de eigenaar zijn ofwel een EPC-attest voorleggen met een voldoende energiescore, ofwel zelf aantonen dat er dakisolatie aanwezig is.

 

Immo Delbecque zorgt er momenteel voor dat alle eigendommen waarvan we syndicus of privatief beheerder zijn in orde zijn met deze komende wetgeving. Vragen of opmerkingen hierover? Geef gerust een seintje!