Kosten en lasten bij verhuur simpel uitgelegd

18 February 2019

Het ontbreken van een algemeen verdelingsprincipe van kosten en lasten bij verhuur voor 1 januari 2019 gaf vaak aanleiding tot heel wat discussies. Belangrijkste vraag hierbij was welke kosten nu al dan niet konden worden doorgerekend. Er heerste namelijk een grote mate van contractuele vrijheid.  Daar heeft men met het Vlaams Woninghuurdecreet een einde aan willen brengen. En, om de duidelijkheid nog verder te bevorderen heeft de Vlaamse Regering een niet-limitatieve lijst opgesteld, waarin meer concreet bepaalde kosten en lasten worden toegewezen. Belangrijk daarbij is dat de lijst niet-limitatief is. Het kan zijn dat bepaalde kosten en lasten er niet op voorkomen. In dat geval dient men het algemeen verdelingsprincipe toe te passen. De lijst heeft uitsluitend betrekking op kosten en lasten die zich voordoen in geval van mede-eigendom (appartementsgebouwen).  Binnen de lijst werd gewerkt met forfaitaire verdeelsleutels, om ingewikkelde berekeningen te voorkomen. Wij lichten u graag de belangrijkste verdelingen tussen kosten en lasten toe:

 

Kosten ten laste van huurder:

1. Verbruik van water, stookolie/aardgas en elektriciteit in de gemeenschappelijke delen

2. Kosten vuilnisinzameling (indien collectief georganiseerd)

3. Schoonmaak en onderhoud gemeenschappelijke delen

4. Kleine herstellingen gemeenschappelijke delen: o.m. het vervangen van een defecte lamp, het vervangen van batterijen van rookmelders in de gemeenschappelijke delen, het herstellen van defecte sloten, het herstellen van dienstkranen, stopcontacten en (licht)schakelaars.

 

Kosten ten laste van eigenaar:

1. Grote herstellingen gemeenschappelijke delen/installaties, behalve herstellingen ten gevolge van oneigenlijk gebruik door huurders

2. Aankoop/vervangen meters nutsvoorzieningen

3. Liftkosten:
-Het uitvoeren van de risicoanalyse en het uitvoeren van een preventieve inspectie
-Het vervangen van grote onderdelen en het uitvoeren van de nodige modernisaties

4. Kosten voor algemene vergadering

5. Beheerskosten/administratiekosten.

6. Investeringen reservefonds

 

Kosten te verdelen tussen eigenaar en huurder:

1. Periodiek onderhoud lift: 50% voor eigenaar – 50% voor huurde

2. Kosten voor de syndicus:  66% voor eigenaar – 34% voor huurder
Diensten die specifiek op verzoek en in het belang van de verhuurder of huurder worden gemaakt (bv. sleutel laten bijmaken voor huurder of dossier samenstellen bij verkoop voor verhuurder), zijn volledig ten koste van die partij. 

 

Als eigenaar-verhuurder is het soms niet eenvoudig om de kostenverdeling ten opzichte van de huurder op te maken. Daarom helpt Immo Delbecque als syndicus door reeds deze opsplitsing te voorzien in de jaarlijkse afrekening van elk gebouw.
Daarnaast zorgt Immo Delbecque als beheerder/rentmeester ervoor dat deze afrekeningen ook opgevolgd worden qua betaling. Zo hoeft u zich als eigenaar nergens meer zorgen over te maken. U ontvangt ook steeds een duidelijk overzicht van wat hiervoor is gebeurd.
Bijkomende vragen hierover? Twijfel niet om ons te contacteren!