Hoeveel belastingen betaal je op huurinkomsten?

23 November 2016

U denkt eraan om een huis of appartement te kopen als investering? Een prima investering, maar hou hierbij wel rekening met de belasting op huurinkomsten. Hoeveel u betaalt, hangt af van het gebruik van het gehuurde pand.

1. Privégebruik

Als u een woning verhuurt aan iemand die er zijn of haar hoofdverblijfplaats van maakt, wordt u niet belast op basis van de huurprijs, maar wel op basis van het geïndexeerde kadastrale inkomen van het verhuurde pand.
Bovendien wordt het kadastrale inkomen vermeerderd met veertig procent. Daarnaast moet u ook rekening houden met de indexeringscoëfficiënt.

Even verduidelijken aan de hand van een voorbeeld:
Stel dat je een woning verhuurt met een kadastraal inkomen van 1.000 euro, dan bedraagt de belasting op huurinkomsten: 1.000 x 1,70 + 40% = 2.380 euro.
2. Beroepsmatig gebruik

Als u een woning verhuurt aan een persoon die het beroepsmatig gebruikt of aan een vennootschap, dan wordt de belasting op huurinkomsten berekend op basis van de nettohuur.
Als minimum geldt het geïndexeerde kadastrale inkomen, vermeerderd met veertig procent. De nettohuur wordt berekend door van de brutohuur een kostenforfait van veertig procent af te trekken.

 

3. Gemengd gebruik

Als de huurder uw woning gemengd gebruikt, zowel privé als beroepsmatig , moet u beide opsplitsen en bovenstaande instructies in acht nemen. U doet er goed aan om het privé- en beroepsmatige gebruik expliciet in de huurovereenkomst op te nemen, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan en u de fiscus volledige transparantie biedt.

 

4. Studentenkoten en bemeubelde panden

Studentenkoten vallen onder dezelfde regeling als ‘belasting op huurinkomsten voor privéverhuur’. Als u een gemeubeld appartement of huis verhuurt, worden de meubels als roerende goederen beschouwd. Ook in dit geval specificeert u best in de huurovereenkomst wat het aandeel van de meubels is.

Bijkomende vragen over belasting op huurinkomsten? Neem zeker contact op met ons team!