Coronamaatregelen – VERHUUR/BEHEER

30 March 2020

In onderstaand artikel geven wij een overzicht van de meest gestelde vragen omtrent verhuur en beheer ivm de getroffen maatregelen voor Covid-19. Staat jouw vraag hier niet tussen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Of plan hier een videogesprek in met ons verhuurteam.

 

Kan mijn plaatsbeschrijving doorgaan?

Plaatsbeschrijvingen voor lopende verhuurdossiers mogen nog uitgevoerd worden. Niet-noodzakelijke plaatsbeschrijvingen moeten uitgesteld worden. Een plaatsbeschrijving moet tegensprekelijk zijn, wat inhoudt dat de huurder en verhuurder samen de plaatsbeschrijving opstellen. De maatregelen i.v.m. corona leiden ertoe dat het opstellen van tegensprekelijke plaatsbeschrijving moeilijk wordt. Voor een intredende plaatsbeschrijving zijn er op dit moment 3 mogelijkheden:

  • De huurder en verhuurder kunnen ervoor kiezen om samen een deskundige aan te stellen die hun naam de intredende plaatsbeschrijving zal opstellen. Deze deskundige bezorgt het ontwerp van de plaatsbeschrijving aan de huurder en verhuurder. Via de schriftelijke procedure wordt de tegensprekelijkheid gegarandeerd.
  • Zonder deskundige kan volgende werkwijze gevolgd worden: de verhuurder stelt de plaatsbeschrijving op en stoffeert deze zo veel mogelijk met foto’s. Ook de meterstanden worden genoteerd en van de meters worden foto’s genomen. Nadien geeft hij een kopie van deze plaatsbeschrijving en de sleutels tegen ontvangstbewijs af aan de huurder. Vervolgens gaat de huurder ter plaatse om de woning te bezoeken en de door de verhuurder opgestelde plaatsbeschrijving te overlopen. Indien de huurder niet akkoord is, reageert hij ten laatste de volgende dag schriftelijk ten aanzien van de verhuurder.
  • Tot slot kunnen de huurder en verhuurder er voor opteren om samen de plaatsbeschrijving op te stellen, waarbij ze rekening houden met de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen (social distance: minimum 1,5 meter tussen personen, slechts twee personen aanwezig (huurder en verhuurder), elke partij neemt zijn eigen balpen mee, de plaatsbeschrijving wordt vastgehouden met handschoenen).

Het is hierbij ook belangrijk om op de plaatsbeschrijving te vermelden dat deze in coronatijden is opgemaakt.
De aanbevelingen voor een uittredende plaatsbeschrijving zijn vrijwel identiek, de 2de mogelijkheid is hierbij echter geen optie. Opgelet! IFirma, het bedrijf waarmee wij samenwerken voor plaatsbeschrijvingen, doet op dit moment geen uittredende plaatsbeschrijvingen meer.

Lees hier meer.

 

Kan ik verhuizen?

Ja, een dringende verhuis is toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het wordt aangeraden om niet-noodzakelijke verhuizen uit te stellen.
Wat met dringende verhuizen wordt bedoeld, wordt hier gepreciseerd.
Weet ook dat veel verhuisfirma’s hun activiteit hebben stopgezet. Wie verhuist zal zich sowieso best wenden tot de gemeentelijke diensten voor een attest toestemming ‘dringende verhuis’. Wij werden geïnformeerd dat er reeds verhuizers door politiediensten boetes kregen opgelegd, omwille van een niet-essentiële verplaatsing.

Kan een nieuwe verhuur opgestart worden?

Er mogen op dit moment geen nieuwe verhuurdossiers opgestart worden. Lopende verhuurprocessen mogen nog doorgaan.

Wat met de bezoeken in panden?

Er mogen geen bezichtigen meer georganiseerd worden. Ook virtuele plaatsbezoeken mogen niet meer.

Kan ik langer in mijn woning blijven?

De procedure waarlangs de huurder een verlenging wegens bijzondere omstandigheden kan vragen wordt versoepeld. De huurder kan het verzoek voor een verlenging gewoon via mail uitsturen. Dat verzoek is nu ook mogelijk tijdens de laatste maand van de opzegtermijn. De verlenging gebeurt initieel minnelijk. De verhuurder moet dus akkoord gaan. Let wel, de huurder heeft een stok achter de deur: als er geen overeenstemming is, kan hij/zij zich tot de rechter wenden.

Er zijn echter nog 4 gronden op basis waarvan men een verlenging voor buitengewone omstandigheden kan weigeren:

  • Er is een huurcontract getekend met een nieuwe huurder, die het pand moet kunnen betrekken.
  • De verhuurder heeft zelf opgezegd voor eigen gebruik voor zichzelf, hetzij iemand uit de familie en door de verlenging komt de verhuis in het gedrang.
  • Er is een vonnis tot uithuiszetting (tot het verstrijken van de coronamaatregelen niet uitvoerbaar) of er is een vonnis met betrekking tot wanbetaling.
  • Er is sprake van huurachterstallen.

 Lees hier meer.

 

Kunnen er nog EPB-aangiften en EPC’s opgemaakt worden?

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) raadt momenteel af om EPB-aangiftes en EPC’s op te maken. Momenteel zijn er echter nog geen officiële noodbepalingen vastgelegd rond deze specifieke dienstverlening.

Mag de huurder de betaling van de huurprijs eenzijdig opschorten als gevolg van de coronacrisis?

Er is geen reden waarom de verhuurder zou moeten instemmen met de eenzijdige opschorting van betaling van de huurprijs in hoofde van de huurder. De financiële situatie waarin de huurder mogelijk verkeert ten gevolge van de crisis vormt op zich geen reden om de verplichting tot betaling van de huurgelden op te schorten. Een uitstel van betaling of korting op de huurprijs kan dus enkel worden toegestaan indien de verhuurder hier uitdrukkelijk mee instemt. Bovendien is het belangrijk dergelijke afspraken ook duidelijk in een geschrift op te nemen, om mogelijke discussies te vermijden.

Mag de handelshuurder, die zich geconfronteerd ziet met een tijdelijke sluiting, de betaling van de huurprijs opschorten?

De overheid gaat er niet op toezien dat winkeliers worden vrijgesteld van huur te betalen voor hun winkelpanden. Wel wordt er gepleit voor overleg tussen huurders en verhuurders. Het is belangrijk dat beide partijen hieromtrent met elkaar in interactie treden en zodoende de onderlinge afspraken op papier zetten.

Lees hier meer.

 

Mogen er nog huishoudelijke keuringen uitgevoerd worden?

Er mag geen enkele huishoudelijke keuring nog worden uitgevoerd.

 

Kunnen er nog brandveiligheidsattesten aangevraagd worden?

Voorlopig kunnen er geen brandveiligheidsattesten mee aangevraagd worden.

 

 

BRON: cib.be