Sneeuwvrij maken van uw dak en stoep verplicht

11 December 2017

Deze week lag er wellicht een sneeuwlaag op de daken van uw privéwoning of gebouw.  Als syndicus en rentmeester van vele gebouwen informeren wij u graag dat u als eigenaar verantwoordelijk bent voor het sneeuwvrij maken van uw stoep en daken. Indien u dit niet doet kan u verantwoordelijk gesteld worden voor schade bij vallend en hinderend sneeuw of ijs.

Wat zijn de gevolgen?

De grote hoeveelheid sneeuw zorgt voor extra gewicht op uw daken.  Indien deze sneeuw lang blijft liggen zal de sneeuw samensmelten en is er kans op instorting. Ook voor eventuele zonnepanelen kan dit schade veroorzaken.  Hou er ook rekening mee dat uw afvoeren makkelijker verstopt geraken door de sneeuw.

Bij extra koude en wind kan de smeltende sneeuw snel veranderen naar ijzige stukken. Deze stukken kunnen schade veroorzaken indien deze van de daken vallen. (vb. het vallen van ijzige stukken op auto’s). Ook bij sneeuw op uw stoep bent u verantwoordelijk om deze zelf te verwijderen. Indien u dit niet doet kan u ook hiervoor  aansprakelijk gesteld worden bij ongevallen. (vb. uitglijden).

Wie is er verantwoordelijk?

Artikel 1384 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat men ten allen tijde als een goede huisvader moet optreden.

  • Voor een privatieve woning  is het de eigenaar die verantwoordelijk is. Indien deze is verhuurd dan is het de huurder die de verantwoordelijkheid draagt.
  • Voor een appartementsgebouw zijn alle mede-eigenaars alsook de conciërge aansprakelijk voor het sneeuwvrij maken en voor eventuele schade. De syndicus kan hieromtrent afspraken maken met de bewoners, zodat deze ondersteunend kan te werk gaan. Belangrijk hierbij is dat steeds het nodige zout (en eventueel een sneeuwschop) ter plaatse wordt voorzien, en de nodige contactpersonen gekend zijn voor het ruimen van de sneeuw indien nodig.

In onze syndic-gebouwen trefte Immo Delbecque alvast de nodige maatregelen.
Wij helpen u graag verder bij vragen via info@immodelbecque.be of op het nummer 050/45.03.45