Aankoop woning mogelijk via e-mail

10 April 2018

Een akkoord via e-mail geldt voortaan als juridisch bewijs voor de aankoop van je woning. Met deze nieuwe wet maakt minister van Digitale Agenda Alexander De Croo komaf met de onduidelijkheden die in het verleden opdoken.

Juridische waarde deal via e-mail?

Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde vorig jaar dat een deal via e-mail over de prijs van een huis of appartement geen enkele juridische waarde heeft. De rechtbank baseerde zich daarvoor op de wet op de elektronische handel van 2003, die een uitzondering maakt voor onroerende goederen. Nochtans is het onder makelaars een gangbare praktijk om via elektronische weg te onderhandelen over een verkoop, in afwachting van een compromis. Met een aanpassing van het economisch wetboek neemt minister De Croo de onduidelijkheid nu weg.

Akkoord via email

“Wetgeving moet zich aanpassen aan het digitale tijdperk. Het kan niet dat mensen die te goeder trouw handelen en via e-mail een akkoord bereiken met lege handen achterblijven. Voortaan geldt een akkoord via elektronische weg als juridisch bewijs van een transactie.” zegt Minister De Croo. Op deze manier wordt een belangrijke onduidelijkheid weggenomen. Bij de makelaars was elektronische onderhandeling in afwachting tot een compromis reeds een gewoonte. Eens een verkoopdossier volledig in orde is, kan men een verkoop elektronisch gaan sluiten.

CIB Vlaanderen tevreden

Het is op zich vaak al zeer moeilijk om alle (ver)kopende partijen bij elkaar te kunnen krijgen. Deze nieuwe wet maakt het sluiten van een overeenkomst op deze manier gemakkelijker. Daarom is ook het CIB enorm tevreden dat er een nieuwe wetgeving is hieromtrent dat aangepast is aan het digitale tijdperk. “E-mails en andere vormen van elektronische communicatie zijn in deze huidige maatschappij niet meer weg te denken bij het afsluiten van contracten.”

Nog vragen over deze aangepaste wetgeving? Neem contact op met ons team, wij helpen u graag verder!