Beheer/rentmeesterschap & syndic: Wat is het verschil?

10 November 2017

Als vastgoedmakelaar met meer dan 30 jaar ervaring in zowel beheer/rentmeesterschap als syndic krijgen wij vaak de vraag wat het verschil is tussen beide zaken.
Belangrijk hierbij is dat syndic zich voornamelijk in de gemeenschappelijke delen afspeelt, en beheer/rentmeesterschap daarnaast ook in de privatieve delen.

 

Verschil privatieve ten opzichte van gemeenschappelijke delen

De ”gemeenschappelijke delen” zijn die delen van een mede-eigendom (appartementsgebouw) die in de basisakte bestemd werden om te worden gebruikt door meerdere mede-eigenaars of door alle. Voorbeelden zijn: daken, liften, traphallen, …

De ”privatieve delen” zijn de delen die in de basisakte bestemd werden om te worden gebruikt door slechts één eigenaar.
Voorbeelden zijn: de appartementen zelf, kelders van individuele eigenaars, …

 

Wat doet de syndicus?

Het onderscheid tussen gemene en privatieve delen is belangrijk omdat het bepaalt wie erover bevoegd is. Een syndicus staat in voor het beheer van het gebouw en de gemene delen van uw residentie. Immo Delbecque heeft hierbij aandacht voor 4 belangrijke pijlers: een administratief, financieel, technisch en communicatief beheer.

 

Wat is de meerwaarde van een beheerder/rentmeester?

Een eigenaar kan ook beslissen om zijn privatief goed in beheer te geven aan ons, hiervoor wordt een beheersmandaat opgemaakt. Het appartement wordt dan door een medewerker beheer in het kantoor verder opgevolgd.

 

Beheer en/of syndic: Wat kan men doen bij burenruzies of pesterijen?

Ruzies tussen de bewoners onderling zijn veeleer van privaat karakter en het oplossen hiervan behoort niet echt tot de taken van de syndicus (een syndicus is nl. geen vrederechter). Hoewel de syndicus als gebouwbeheerder vaak bereid is mee denken voor een oplossing in deze situaties, is dit geen wettelijke taak van de syndicus.  Toch heeft onze jarenlange ervaring geleerd dat een gesprek met één of meerdere personen vaak tot oplossingen leidt.

Indien een geschil het privatief karakter overschrijdt, kan de syndicus of rentmeester wel een rol spelen. Dan is het in eerste instantie onze taak om te proberen bemiddelen. Eerst en vooral telefonisch of tijdens een persoonlijk gesprek, eventueel daarna met een aangetekend schrijven.

 

Bij Immo Delbecque staan wij zowel in voor de syndic van een gebouw als voor beheer van een gebouw.
U kan ons team dan ook steeds contacteren bij verdere vragen hierover.